Rabobank Club Support actie 2022 – stemmen vanaf 5 september a.s.

  • 28 augustus 2022

Morgen gaan we van start met het nieuwe seizoen! Wij hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een mooie zomervakantie.
Op 11 juli j.l. ging de mail uit m.b.t. de Rabobank Club Support actie. Graag willen wij jullie alsnog attenderen op deze bijzondere manier om de club te ondersteunen.

Hieronder staat de brief m.b.t. de Rabobank Flevoland ClubSupport actie 2022, zodat iedereen tijdig het lidmaatschap bij de Rabobank kan regelen om begin september a.s. te kunnen stemmen!
Zegt het voort – ook als u zelf niet een Rabo rekening heeft – familie en vrienden kunnen ook een steentje bijdragen!
Met 3 stemmen per Rabo lid kan je niet alleen Shoganai ondersteunen, ook andere clubs kunnen hiervan profiteren.

Alvast bedankt en natuurlijk allemaal een goed judo seizoen gewenst!

Het bestuur
Shoganai Judo Dronten

KOM IN ACTIE – Rabobank Flevoland ClubSupport 2022

Beste ouders, judoka’s en familieleden,

Binnenkort zal de reclame spots van Rabo ClubSupport onder aandacht gebracht worden; wij doen het reeds via deze mail.

Shoganai Judo Dronten heeft zich, evenals als voorgaande jaren, ook nu aangemeld bij de Rabobank ClubSupport. De Rabobank Flevoland stelt als doel om maatschappelijke ondersteuning te verlenen aan sport- en culturele clubs in de provincie.
Een prachtig initiatief wat onze club een financiële bijdrage kan opleveren.
De opbrengst willen wij graag besteden aan het vervangen van onze grote party tent (6x14m); jarenlang gebruikt bij evenementen, maar tijdens de coronacrisis in de voorjaarsstorm van 2021 is deze verloren gegaan.

Het zijn de leden van de Rabobank die via stemmen bepalen welke vereniging vanuit de ClubSupport worden ondersteund en voor welk bedrag.

Wat moet u doen?

  • Heeft u een rekening bij de Rabobank Flevoland en bent u tevens lid, dan kunt u uw stem uitbrengen van 5 september t/m 27 september 2022.
  • Heeft u een rekening bij de Rabobank Flevoland, maar bent niet lid dan verzoeken wij u om ten behoeve van deze (jaarlijks terugkerende) actie, alsnog snel lid te worden. Het lidmaatschap is gratis. Zie: https://www.rabobank.nl/leden
  • U heeft zélf geen rekening bij de Rabobank Flevoland, maar uw partner, kinderen, familie, vrienden, collega’s wél dan is het belangrijk dat u hen aanspoort tot bovengenoemde handelingen. Hoe groter het netwerk, hoe meer resultaat.HELP MEE, KOM IN ACTIE – MET JULLIE INZET IS HET MOGELIJK EXTRA INKOMSTEN TE GENEREREN – GOED VOOR DE CLUB, GOED VOOR ALLEN.Heeft u vragen, mail gerust info@shoganai.nl