Woordenboek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Arashi                                                                                     storm
Ashi                                                                                         voet, been

B
Barai (harai)                                                                           vegen
Basami (ook hasami)                                                           schaar
Budo                                                                                        verzamelnaam voor Japanse krijgskunsten

C
Chussen                                                                                  loting

D
Dan                                                                                          graad, klas
De                                                                                             vooruitkomen(d)
Do                                                                                             weg, romp
Dojo                                                                                         judozaal, zaal
Dori                                                                                          (mee)nemen

E
Ebi                                                                                            kreeft / schaar
Eri                                                                                             revers / kraag

F
Fusengachi                                                                             winnaar door opgave van de tegenstander

G
Gaeshi (kaeshi)                                                                     tegenaanval / tegenworp
Gake                                                                                        haken
Garami                                                                                    oprollen, buigen
Gateme (katame)                                                                  controle, (vast)houden
Geiko (keiko)                                                                          oefening
Gesa (kesa)                                                                            schuin
Go                                                                                            vijf
Gokyo (gokio)                                                                        vijf series
Gonosen-no-kata                                                                 vorm van tegenworpen (overname-kata)
Goshi (koshi)                                                                        heup
Guruma                                                                                  rad, wiel
Gyaku (giaku)                                                                       omgekeerd

H
Hajime                                                                                   begin(nen)
Hane                                                                                      vleugel
Han-so-ku-make                                                                 diskwalificatie
Hantei                                                                                    oordeel, (vrij:) scheidsrechtersbeslissing
Hara                                                                                       buik
Harai (barai)                                                                         vegen
Hasami (basami)                                                                 schaar
Hidari                                                                                     links
Hiji                                                                                         elleboog
Hikiwake                                                                               gelijk, gelijkspel
Hishigi                                                                                   klemmen, ontwrichten
Hon                                                                                        basis

I
Ichi                                                                                         één
Idori                                                                                       geknielde zit
Ippon                                                                                     één punt, één zijde
Itsutsu-no-kata                                                                    vorm van vijf (kata van het technische judo-principe)

J
Jigo                                                                                         verdediging
Jigotai                                                                                    verdedigingshouding
Jikan                                                                                      tijd
Jimi (shime)                                                                         verwurgen
Jitsu (jitsu)                                                                           techniek / kunst
Ju                                                                                            zacht
Judogi                                                                                    judo kleding
Judoka                                                                                   judo beoefenaar
Juji                                                                                         gekruist
Ju-no-kata                                                                            vorm van soepelheid (kata van soepelheid)

K
Kachi                                                                                      overwinning door opgave i.v.m. verwonding, ziekte of ongeval
Kaeshi (gaeshi)                                                                    tegenaanval, tegenworp
Kai (kwai)                                                                             gemeenschap
Kake                                                                                       uitvoeren
Kami                                                                                      boven op
Kani (ebi)                                                                              kreeft, schaar
Kensetsu (Kwansetsu)                                                        gewicht
Karate                                                                                    lege hand
Kata                                                                                        schouder, één zijde, type /vorm
Katame (gatame)                                                                 controle, (vast)houden
Katame-no-kata                                                                   controle naar vorm (kata van controle in ne-waza)
Keiko (geiko)                                                                        oefening
Kesa (gesa)                                                                            schuin
Kiai                                                                                          roepen, kreet
Kimi-no-kata                                                                         vorm van zelfverdediging (kata van zelfverdediging)
Kimono                                                                                   (judo)jas
Kio (kyo)                                                                                 beginsel, groep
Ko                                                                                             klein
Koka                                                                                         klein voordeel
Kodokan                                                                                  tempel, judocentrum te Tokio
Kohaku-shiai                                                                          competitie met rood en wit
Komi                                                                                        tegen, binnen
Koshi (goshi)                                                                          heup
Koshiki-no-kata                                                                     manier van vastpakken / pakking
Kuzure                                                                                     variatie
Kuzushi                                                                                   balans verstoren, evenwicht verbreken
Kyu                                                                                           klas
Kyudo                                                                                      boogschietkunst

L

M
Ma                                                                                            recht, rug
Mae                                                                                          van voren
Maitta                                                                                      opgeven, ‘ik geeft op’
Maki                                                                                         oprollen
Maki-komi                                                                              oprol-worp
Mata                                                                                         dij(been)
Matte                                                                                        stop, wacht
Migi                                                                                          rechts
Mochi                                                                                       met de handen pakken
Morotte                                                                                    met twee handen
Mune                                                                                        borst
Mudansha kyu(graad)                                                          houder

N
Nage                                                                                         werpen
Nage-no-kata                                                                         werpen naar voren (kata met vijftien basisworpen)
Naga-waza                                                                              werptechnieken
Nami                                                                                        normaal, gewoon
Ne                                                                                             liggend
Ne-waza                                                                                  grondtechnieken, grondjudo

O
O                                                                                               groot
Obi                                                                                            band / gordel / riem
Okuri                                                                                        zenden, sturen
Osae-komi                                                                               houdgreep
Otoshi                                                                                       dropping, laten vallen

P en Q

R
Randori                                                                                    vrij oefenen, oefenwedstrijd
Rei                                                                                             groet, buiging
Renraku-waza                                                                         techniek van combinaties
Renzoku-waza                                                                         vervolgtechnieken
Rio (ryo)                                                                                   twee, beide
Ritsu-tei                                                                                    staande houding
Ryu (riu)                                                                                   school, methode

S
Sabaki                                                                                       draaien
Samurai (samoerai)                                                               ridder, krijger
Sankaku                                                                                    driehoek
Sasae                                                                                         blokkeren
Sensei                                                                                        leraar
Seoi                                                                                            rug, op de rug (mee)nemen
Shiai                                                                                          competititie, wedstrijd
Shiaijo                                                                                       competititie-opervlakte, wedstrijdoppervlakte
Shihan                                                                                       meester
Shime (jime)                                                                            verwurgen
Shinpan                                                                                    scheidsrechter
Shintai                                                                                      verplaatsten zonder te draaien
Shiho                                                                                         vier punten
Shisei                                                                                        houding
Shizentai                                                                                  basishouding, normale houding
Sode                                                                                          mouw(en)
Sono-mama                                                                             niet meer bewegen
Soro-made                                                                               einde, slot
Soto                                                                                           buitenwaarts
Sukui                                                                                         lepel, oplepelen, opscheppen
Sumi                                                                                          hoek
Sumo                                                                                         Japans worstelen
Sutemi                                                                                      opofferen

T
Tachi                                                                                         staand
Tai                                                                                              lichaam
Tai-sabaki                                                                                lichaam draaien
Tanden                                                                                      buik
Tandoku renshyu                                                                   alleen oefenen
Tani                                                                                           vallei
Tatami                                                                                      judomat
Tate                                                                                           lengte, verticaal
Teware                                                                                      rijstbaal
Te                                                                                               hand
Toketa                                                                                       verbroken
Tokui                                                                                        voorkeurtechniek, specialiteit
Tomoe                                                                                      boog circel
Tori                                                                                           hij die uitvoert
Tsukuri                                                                                    voorbereiden
Tsuri                                                                                         opliften
Tsuri-komi                                                                              trekken en opliften

U
Uchi                                                                                          binnen, binnenwaarts
Uchi-komi                                                                                herhaald indraaien
Ude                                                                                           arm
Uke                                                                                           hij die ondergaat
Ukemi                                                                                       valbreken
Uki                                                                                            drijven
Ura                                                                                            tegengesteld
Ushiro                                                                                      van achteren
Utsuri                                                                                       wisselen

V

W
Wakare                                                                                     scheiden, splitsen
Waza                                                                                         kunst, techniek
Waza-ari                                                                                  bijna punt, half punt
Waza-ari-awasete-ippon                                                      tweemaal bijna punt wordt vol punt

Y
Yaku-soko-geiko                                                                    oefenen in beweging
Yama                                                                                        berg
Yoko                                                                                         zijde, kant
Yudansha                                                                                houder van een dangraad
Yuko                                                                                         groot voordeel
Yushei-gashi                                                                           winnar door superioriteit

Z
Za                                                                                               zitplaats
Za-rei                                                                                        gekneilde groet
Za-zen                                                                                       meditatiezit (onder andere t.b.v. gekneielde groet)
Zen                                                                                            meditatie
Zori                                                                                            slippers, sandalen

Japanse telling
    1.   ichi
    2.   ni
    3.   san
    4.   shi
    5.   go
    6.   roku
    7.   shichi
    8.   hachi
    9.   ku
  10.   ju
  20.  ni-ju
  30.  san-ju
  40.  yon-ju
  50.  go-ju
  60.  roku-ju
  70.  nana-ju
  80.  hachi-ju
  90.  kyu-ju
100.  hyaku