Wedstrijdregels

Voor iedere wedstrijdjudoka geldt het algemene wedstrijdregelement.
Download hier het algemene wedstrijdreglement via JBN site.

Scorebord

Bij iedere wedstrijdmat staat op de jurytafel een scorebord. Dit scorebord heeft een blauw en een wit gedeelte. Op elk gedeelte staan de termen; ippon, wazari, yuko en straf (shido). Aan het begin van de wedstrijd staan er allemaal nullen op.

Wanneer een judoka aan een wedstrijd gaat deelnemen, draagt hij/zij een wit of blauw judopak (bij reguliere wedstrijden krijg je een witte of een rode band over je eigen band). De eerst opgenoemde judoka draagt een wit pak (of extra witte band). De judoka die als tweede wordt opgeroepen draagt een blauw judopak (of extra rode band).

Nadat de wedstrijdtijd is verstreken, worden de punten niet bij elkaar opgeteld. De hoogste score telt. Bij ippon is de wedstrijd gelijk afgelopen. Twee wazari’s staan gelijk aan één ippon.

Als je een mooie worp hebt gedaan, denk dan niet dat het wel eens een ippon zou kunnen zijn. Ga altijd verder met een houdgreep. Misschien vindt de scheidsrechter het geen ippon en intussen heb jij al mooi iemand in een houdgreep! Dus pas stoppen als je ippon of matte hoort! 

Als je verloren hebt, tellen jouw eventuele scores niet mee, de gene met de hoogste scores wint en krijgt de punten.

UnknownUnknown