A-judo

Wat is A-judo

A-judo is judo voor mensen met een beperking. Dit is een heel breed begrip, want er zijn heel veel verschillende beperkingen. Denk maar eens aan visuele, auditieve, lichamelijke of verstandelijke beperkingen, maar ook autisme, PDD-NOD, AD(H)D, Asperger of MCDD vallen hieronder. Deze mensen hebben vaak moeite met het leren van nieuwe technieken, kunnen niet snel “schakelen” (reageren) of sneeuwen op een andere manier onder in het regulier judo.
De meeste mensen fronsen hun wenkbrauwen wanneer ze horen dat mensen met een verstandelijke en/of motorische handicap een vechtsport leren. Toch is het perfect mogelijk om deze doelgroep judo te leren.

Het A-judo (internationaal Special Needs judo genaamd) ontwikkelde zich uit het reguliere judo. Het is zodanig aangepast dat de risico’s, die inherent zijn aan iedere vorm van sport, tot een minimum beperkt zijn. De examen-eisen zijn aangepast en er worden (steeds meer) A-judotoernooien georganiseerd.

2. A-judo bij Shoganai

Stichting Shoganai Judo Dronten streeft ernaar om mensen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk met reguliere judoka’s te laten trainen. Mensen met een beperking zitten vaak al op speciaal onderwijs en hebben al weinig contact met de maatschappij. En dat werkt twee kanten op: de A-judoka voelt zich snel thuis (integratie) en de andere judoka’s zien ook dat niet iedereen “perfect “ is. Maar bovenal geldt dat het plezier het aller belangrijkste is.
Alle judolessen worden verzorgd door ervaren en gediplomeerde judoleerkrachten die ondersteund worden door enthousiaste dojo-assistenten.

2.1. Doelgroep

Judo is voor iedereen. We streven er daarom naar om iedereen met een handicap of beperking judoles te kunnen geven. Dat lukt helaas niet altijd. In sommige gevallen is onze kennis en/of ervaring niet toereikend of is er gewoon geen capaciteit aanwezig. Daarom zal er bij een aanvraag altijd per geval worden bekeken of wij de betreffende persoon kunnen plaatsen.

2.2. Contactprocedure

Meestal komen aanvragen binnen via e-mail (info@shoganai.nl). We houden de volgende procedure aan:

1. Bevestiging per e-mail sturen dat de aanvraag ontvangen is en in behandeling wordt genomen. Zo nodig extra informatie vragen over de handicap of beperking.
2. In overleg met de trainers wordt bepaald:

a) Vaststellen in hoeverre de persoon extra begeleiding nodig heeft. Indien het noodzakelijk is 
dat de persoon intensieve één op één begeleiding krijgt, wordt de aanvraag niet verder in 
behandeling genomen en een bericht naar de aanvrager gestuurd.
b) Vaststellen in welke les de persoon kan meetrainen. Dit hangt af van de leeftijd, ervaring en aard / ernst van de beperking.
3. In geval van b) nodigt Shoganai de persoon met ouder(s) of begeleider(s) uit voor een 
kennismakingsgesprek in de dojo, bij voorkeur tijdens de les die vooraf is vastgesteld. Dit gesprek is voor beide partijen vrijblijvend en verplicht tot niets. Doel van het gesprek is kennismaken met elkaar, de dojo, de groep en de judoleerkracht. Het is belangrijk dat beide partijen een goede indruk van elkaar krijgen. Daarbij niet kijken naar de beperking of handicap, maar naar de mogelijkheden!

Als 3 positief verloopt, wordt er een afspraak gemaakt voor het volgen van één tot maximaal drie proeflessen. Tijdens de proeflessen, kan de judoka een judopak van Shoganai lenen. Na de proeflessen wordt de persoon lid van Shoganai.

Het kan ook voorkomen dat de eerste kennismaking minder goed verloopt. In dat geval wordt er gezocht naar een alternatieve oplossing.

2.3. Trainingen

Bij Shoganai trainen de A-judoka’s bij voorkeur mee met de reguliere groepen, ook de judoka’s die, vanwege hun beperking, intensieve begeleiding nodig hebben. Deze laatste doelgroep traint bij voorkeur op vrijdag van 17:30 tot 18:30 uur. Zie trainingstijden.

G-judo

BIJLAGE: CATEGORIEËN A-JUDO

Bij A-judo worden de judoka’s op leeftijd, gewicht en per categorie (ernst van de beperking of handicap) ingedeeld. Hieronder een overzicht van de 5 categorieën en hun betekenis:

Categorie 1:
Hier onder worden de judoka’s ingedeeld die zowel met trainen als wedstrijden op recreatieclub niveau kunnen meedoen met reguliere judoka’s. Deze judoka’s hebben een uitstekend techniek repertoire en competitie inzicht waarbij het vermogen om eigen handelen te sturen normaal ontwikkeld is. De judoka begrijpt oorzaak en gevolg van eigen handelen en zal gestraft worden bij overtreding van de G- competitie regels.

Categorie 2:
Hier onder worden de judoka’s ingedeeld die kunnen trainen en een randori meedraaien met reguliere judoka’s. Deze judoka’s hebben een behoorlijk techniek repertoire en competitie inzicht waarbij het vermogen om eigen handelen te sturen goed ontwikkeld is.
De judoka begrijpt oorzaak en gevolg van eigen handelen en kan gestraft worden bij overtreding van de A-competitie regels.

Categorie 3:
Hier onder worden de judoka’s ingedeeld die speels kunnen meetrainen met valide judoka’s maar aangewezen is op de speciale competitie. Deze judoka’s begrijpen de bedoeling en de regels van de A-competitie hebben een redelijk techniek repertoire en enigszins wedstrijd inzicht waarbij inzicht in eigen handelen of het vermogen om eigen handelen te sturen tot de mogelijkheden behoord.

Categorie 4:
Hier onder worden de judoka’s ingedeeld die kunnen meedoen aan zowel aangepaste trainingen als competitie maar hierbij wel begeleid in moeten worden. Deze judoka’s begrijpen de basale regels en bedoeling van de A- competitie en hebben enig inzicht in eigen handelen of redelijk vermogen om eigen handelen te sturen. Gezien het lage judovermogen van de judoka zal de judoka van simpele basis technieken gebruik maken tijdens de competitie.

Categorie 5:
Hier onder worden de judoka’s ingedeeld die veel extra begeleiding nodig hebben op zowel de trainingen als gedurende de competitie en soms de bedoeling en regels niet helemaal begrijpen of dit fysiek (nog) niet helemaal aan kunnen. Gezien het lage judovermogen zal de judoka van zeer basale technieken gebruik maken tijdens de competitie. Deze judoka heeft weinig inzicht in eigen handelen of weinig vermogen om eigen handelen te sturen en bijna geen wedstrijdinzicht.

Onze intentie van deze indeling ligt niet in het creëren van zoveel mogelijk variaties maar het geven van zoveel mogelijk relevante informatie voor het wedstrijdsecretariaat van het toernooi, waardoor deze tot een zo goed mogelijke poule- indeling kan komen.

Beperking van de judoka:
AUD = Auditief L = Lichamelijk MV = Meervoudig V = Verstandelijk MZH = Motorisch Zintuiglijke Lichamelijk VI = Visueel