Vertrouwenspersoon

alice3Ik ben Alice Koffijberg, moeder van Bas, Luuk en Roy.
Door het bestuur ben ik gevraagd vertrouwenscontactpersoon te willen zijn voor Stichting Shoganai.

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met seksuele intimidatie, of ongepast gedrag is dat een teken dat die omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van seksuele intimidatie of ongepaste gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen.

Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand van buitenaf te kunnen praten en advies te vragen. Daarom heeft het bestuur van Shoganai een vertrouwencontactpersoon aangesteld.

Met de vertrouwenscontactpersoon kan je situaties bespreken waarmee je te maken hebt. Vervolgens adviseert hij of zij je over de stappen die je kunt nemen, afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Je krijgt advies, maar het blijft aan jou om te bepalen wat je doet. De vertrouwenscontactpersoon kan ook de vereniging of bond ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van een vaste procedure, waarmee kan worden opgetreden tegen vormen van seksuele intimidatie of ongepast gedrag.In het document van het NOC/NSF kan je nog meer informatie lezen over wat een vertrouwenscontactpersoon voor jou kan betekenen.

Alice Koffijberg
Zeilenmakersgilde 117, 8253 GS Dronten
Telefoon: 0321-382955
e-mail: info@shoganai.nl

download NOC/NSF functie inhoud vertrouwenscontactpersoon (PDF 24 Kb)