Lesgeld

Kleuters (vanaf de leeftijd 4 jaar) krijgen een half uur les per week, de overige judoka’s trainen minimaal 1 uur per week, terwijl wedstrijdjudoka’s minimaal 2 uur per week trainen. Zij krijgen daarnaast begeleiding bij de wedstrijden op zaterdag, deskundig advies met betrekking tot trainingen, kracht- en looptraining en voeding.

De contributie is berekend op basis van een jaar bedrag, in de vakanties wordt de contributie dus door betaald.

Iedere judoka betaalt voor een periode van minimaal drie maanden lesgeld. De eerste drie kennismakingslessen zijn gratis. Het lenen van een judopak is tijdens deze lessen mogelijk.

Shoganai Judo Dronten hanteert de volgende tarieven met ingang van 1 januari 2023:
Voor 1/2 uur per week trainen is het lesgeld € 13,00 per maand.
Voor 1 uur per week trainen is het lesgeld € 21,50 per maand.
Voor 2 uur per week trainen is het lesgeld € 27,00 per maand.
Voor 3 uur per week trainen is het lesgeld € 31,00 per maand.
Voor 4 uur per week trainen is het lesgeld € 34,00 per maand.

Voor nieuwe judoka’s geldt een inschrijfgeld van € 15,00. Dit wordt bij het eerste lesgeld automatisch afgeschreven.

Nieuwe leden krijgen gratis een embleem van Shoganai voor op het judopak.

Leden van Shoganai die gaan studeren en uitwonend zijn kunnen op hun verzoek tijdens die tijd vermindering van contributie krijgen.

Wijzigingen zoals, verhuizingen, ander rekeningnummer, veranderen van lesuur etc. moeten direct worden doorgegeven aan de penningmeester, e-mail: info@shoganai.nl

Aansprakelijkheid

Deelname aan de judo en aanverwante activiteiten is geheel op eigen risico en aansprakelijkheid. Shoganai Judo Dronten is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

Judo Bond Nederland

Het beleid van Shoganai Judo Dronten verklaart dat alle judoka’s lid moeten zijn bij de Judo Bond Nederland (JBN). Het aansluitnummer van Shoganai Judo Dronten bij de JBN is D25J52R.

Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier zal Shoganai zorg dragen voor aanmelding bij de JBN. De contributie hiervan loopt via de JBN.

Nieuwe leden kunnen hun JBN Pas of Kidsclubpas (jonger dan 12 jaar) binnen 6 weken na aanmelding bij de JBN tegemoet zien. De aanmelding bij de JBN is vooral vanwege de verzekering, maar het lidmaatschap van de JBN heeft nog meer voordelen:
Je krijgt een judopaspoort en de JBN Pas. In het judopaspoort worden de vorderingen in het judo bijgehouden en afgetekend door de judoleraar. Een nieuwe band, scheidsrechters- of andere opleiding komen hier in te staan. De JBN verstrekt de diploma’s bij bandexamens. Hierdoor kunnen wij het examengeld laten vervallen.
De JBN Pas is het bewijs van betaling aan de judobond. De pas moet je voor de wedstrijd overhandigen met het paspoort. Je steunt het judo in de breedste zin van het woord. Hoe groter onze JBN hoe meer aandacht en geld er is voor judo.

Voor JBN lidmaatschapstarieven en meer informatie klik hier: 

Aanmelden lidmaatschap Shoganai:

Wie lid wil worden kan op de training langskomen, zie lesrooster en/of van tevoren mailen naar info@shoganai.nl

Ieder lid krijgt 3 gratis proeflessen waarbij een judopak geleend kan worden. Na de 3e proefles wordt er ingeschreven.
Nieuwe leden kunnen een judopak kopen via de trainer Harry Martens, martensdekroon@kpnmail.nl tegen een gereduceerd tarief.
Inschrijfformulieren zijn in de hal van de dojo aanwezig, maar zijn ook te downloaden via de site: klik hier. Het ingevulde formulier kan bij de judotrainer ingeleverd worden.

Opzeggen lidmaatschap Shoganai.

Men dient schriftelijk op te zeggen bij de penningmeester/ledenadministratie, e-mail: info@shoganai.nl. Zolang men dit niet heeft gedaan c.q. geen bevestiging heeft ontvangen van Shoganai is men lid. Men dient uiteraard de trainer in kennis te stellen van het beëindigen van het lidmaatschap.
Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Er volgt geen restitutie van lesgelden, maar je mag wel een betaalde periode afmaken.
Let op het feit dat je zelf het lidmaatschap bij de JBN moet opzeggen. Shoganai meldt de judoka’s bij inschrijving wel aan bij de JBN, maar regelt niet de opzeggingen en uitschrijvingen hiervan.