KOM IN ACTIE – RaboFlevoland ClubSupport

  • 20 september 2021

Beste ouders, judoka’s en familieleden,

In de media (kranten, televisie) is de Rabobank ClubSupport actie van start gegaan.
Shoganai Judo Dronten heeft zich ingeschreven en wij kunnen evenals voorgaande jaren weer meedoen.

De Rabobank wil, nu meer dan ooit, door het verenigingsleven te ondersteunen een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving. De Rabobank Flevoland heeft voor de ClubSupport een flink bedrag beschikbaar gesteld.
Het zijn de leden van de Rabobank die via stemmen bepalen welke vereniging vanuit de ClubSupport worden ondersteund en voor welk bedrag.

Wat moet u doen?

  • Heeft u een rekening bij de Rabobank Flevoland en bent u tevens lid, dan kunt u uw stem uitbrengen van 4 oktober t/m 25 oktober 2021.
  • Heeft u een rekening bij de Rabobank Flevoland, maar bent niet lid dan verzoeken wij u om ten behoeve van deze (jaarlijks terugkerende) actie, alsnog z.s.m. lid te worden. Het lidmaatschap is gratis. Zie: https://www.rabobank.nl/leden
  • U heeft zélf geen rekening bij de Rabobank Flevoland, maar uw partner, kinderen, familie, vrienden, collega’s wél dan is het belangrijk dat u hen aanspoort tot bovengenoemde handelingen. Hoe groter het netwerk, hoe meer resultaat.

HELP MEE, KOM IN ACTIE – MET JULLIE INZET IS HET MOGELIJK EXTRA INKOMSTEN TE GENEREREN – GOED VOOR DE CLUB, GOED VOOR ALLEN.

Heeft u vragen, mail gerust info@shoganai.nl

Het Bestuur,
Shoganai Judo Dronten

 

Wat is de Rabobank Club Suport?
De leden van Rabobank Flevoland mogen via de Rabobank Club Support een deel van onze winst verdelen over verenigingen en stichtingen in ons werkgebied. Elk lid krijgt de mogelijkheid een vijftal stemmen te verdelen onder de organisaties die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen, hoe hoger de financiële ondersteuning voor de betreffende vereniging of stichting. Op deze manier wil Rabobank Flevoland bijdragen aan het verenigingsleven, een belangrijk onderdeel van een vitale samenleving. De Rabobank Club Support komt voor een groot aantal verenigingen en stichtingen in de plaats van sponsoring en donaties.

Rabo Club Support 2021: zo werkt het
In 2021 is er vanuit onze winst een bedrag beschikbaar voor de Rabobank Club Support. In de stemperiode van 5 oktober tot en met 25 oktober 2021 bepalen onze leden hoe dit bedrag wordt verdeeld.

Je kan alleen stemmen via de app of als je bent ingelogd op de website.
Ieder lid krijgt vijf stemmen, waarvan hij of zij maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging of stichting mag uitbrengen. Het is overigens niet verplicht alle stemmen uit te brengen. Nadat alle stemmen uitgebracht zijn, wordt het totaalbedrag gedeeld door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. In november maken wij bekend wie de grote winnaars zijn van de Rabobank Club Support actie en hoe het geld verdeeld wordt onder alle deelnemende verenigingen en stichtingen.

De Club Support actie wordt door diverse Rabobanken in het land georganiseerd.
De deelnemende verenigingen en stichtingen waarop u kunt stemmen zullen t.z.t. worden gecommuniceerd onder het tabblad ‘vereningen en stichtingen’.

Twijfelt u of u lid bent?
Klant zijn bij de Rabobank betekent niet automatisch dat u ook lid bent. U kunt dit zelf nakijken in Rabobank Internetbankieren onder ‘Uw gegevens’ op de onderste regel. Of neem contact met ons op.

Bent u nog geen lid, maar wilt u wel stemmen?
Word dan z.s.m. lid van Rabobank Flevoland via www.rabobank.nl/flevoland . Daarna kunt u uw stem uitbrengen.