JBN Randori Competitie – zaterdag 4 december a.s.

  • 27 oktober 2021

Op zaterdag 4 december a.s. zullen wij de JBN Randori Competitie organiseren in onze dojo, Jupiterweg 20 te Dronten. Judoka’s die graag willen stoeien – meld je aan via de mail bij Harry Martens!

Bij de randori competitie proberen wij de judoka’s vooral op niveau in te delen zodat ze veel gelijkwaardige partijen kunnen draaien. Gewicht en geboortejaar spelen ook een rol natuurlijk. Geef aan wanneer de judoka al wedstrijd ervaring heeft.
Elke randori duurt twee minuten doorlopende tijd en judoka’s kunnen dus meerdere punten scoren. We streven ernaar om de judoka’s minstens vijf partijen te laten judoën.
De judoka’s worden ingedeeld in blokken van 1,5 uur. We beginnen om 9.00 uur met het eerste blok voor de aller lichtste en jongste kinderen. We gaan judoën op vier matten met één begeleider.

Enkele corona maatregelen;
Wij gaan er van uit dat bij gezondheidsklachten mensen thuis blijven!
De kinderen zijn thuis naar het toilet geweest en hebben de handen gewassen.
Gelet op de toename van coronabesmettingen en de eventuele aanscherping van de regels, moeten wij thans mededelen dat ouders alleen toegang tot de zaal krijgen als de corona maatregelen dit toelaat. De ontwikkelingen volgen wij uiteraard op de voet.

Stuur het inschrijfformulier uiterlijk zondag 21 november 2021 terug.
Maak het inschrijfgeld die dag over op NL75RABO 0106867873 t.n.v. stichting Shoganai Judo Dronten o.v.v. Naam judoclub en aantal deelnemers.

We zien jullie graag verschijnen op zaterdag 4 december 2021!