Vrijdag 10 november a.s. voorlichting coaching, meld je aan.

  • 1 november 2017

Op vrijdag 20 oktober j.l. heeft Vincent een voorlichting/uitleg over de coaching bij Shoganai gegeven. Als vervolg hierop organiseren wij een workshop voor de wedstrijdjudoka’s van 2005 en ouder. Dit zal zijn op vrijdag 10 november om 19.00 uur in onze kleine dojo. We gaan jullie helpen met doelen te stellen en uitzoeken hoe we die kunnen halen. Aanmelden voor de workshop graag via een mail aan Harry.
De workshop is alleen voor de judoka’s en de coaches!!!