Mededeling van JBN na persconferentie 23 maart j.l.

  • 25 maart 2021

Vrijdag sluit de judobond weer aan bij een overleg tussen de sportbonden en koepelorganisatie NOC*NSF. Hierin komt de lobby om de binnensporten weer te openen ter sprake.

Gelukkig mogen wij gebruik maken van de tent, aangeboden door Zwaan Buitensport! En kunnen wij met de judomatten buiten onze trainingen voortzetten! KEEP ON GOING STRONG!

 

Na de persconferentie van dinsdag 23 maart jl. en de verlenging van de huidige maatregelen ziet de JBN helaas geen mogelijkheden de NK-21, de NK mixteams en de DK’s en de NK jeugdteams door te laten gaan. In verband met de volle JBN agenda in het najaar en de beperkte beschikbaarheid van ruimte bij de diverse accommodaties, zijn er helaas geen opties om de evenementen te verplaatsen naar de tweede helft van 2021. We zijn daarom, tot onze grote spijt, genoodzaakt bovenstaande toernooien te annuleren.

Op dit moment kunnen judoka’s nog steeds niet binnen trainen. Mocht het mogelijk zijn om na 20 april toernooien te kunnen organiseren, dan vindt Judo Bond Nederland het niet verantwoord judoka’s met zo weinig trainingstijd te laten strijden voor de titel van Nederlands Kampioen.

De eerstvolgende JBN toernooien in de agenda zijn daarom de DK’s-18 in het weekend van 4 en 5 september 2021. We blijven hopen dat deze gewoon door kunnen gaan en dat er vanaf die tijd een regulier programma gedraaid kan worden.