Vacature Secretaris bestuur Shoganai

  • 27 juni 2017

In de laatste bestuursvergadering heeft Corina Ros (moeder van GertJan en Marije Kuindersma) te kennen gegeven haar functie als Secretaris binnen het bestuur van Shoganai te willen neerleggen. Een drukke baan noopt haar tot deze beslissing. Corina is sinds augustus 2013 actief geweest binnen het bestuur.
Via deze weg willen wij haar alvast heel hartelijk dank zeggen voor haar inzet.

Met het nieuwe seizoen (2017-2018) voor ogen is het bestuur op zoek naar een vrijwilliger (M/V) die de functie van Secretaris wilt vervullen.
Taken en verantwoordelijkheden van de secretaris zijn:

  • Neemt deel aan de bestuursvergaderingen en notuleert deze
  • Stelt de agenda op voor de bestuursvergaderingen en verstuurt deze naar de overige bestuursleden
  • Beheert de actiepuntenlijst van het bestuur
  • Verzorgt de archivering van stukken
  • Verricht werkzaamheden die hij/zij op zich wil nemen namens het bestuur.

Het bestuur is betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en vergadert eens per zes weken (en wanneer dit noodzakelijk wordt geacht). Voor tussentijds onderling contact is e-mail verkeer een belangrijke factor.
Shoganai is in zijn 10-jarig bestaan altijd in beweging geweest en ook voor de komende jaren heeft de club veel ambities en projecten op het oog. Wil je onderdeel zijn van de ontwikkelingen die Shoganai t.a.v. de judosport wilt realiseren, laat het ons weten, info@shoganai.nl

Heb je vragen neem contact op met onderstaande bestuursleden:
Bas Tillema, voorzitter
Corina Ros, secretaris
Henri√ętte Heeres-Talman, penningmeester
Bart Heerikhuisen, lid Technische commissie
Marian Mehrow, algemeen lid.

Het bestuur
Shoganai Judo Dronten