Landelijke opleidingsstructuur TalentPartners Oost – samenwerking met Sportcentrum Bijsterbosch, Heerde

  • 28 juni 2021

Op 6 mei j.l. publiceerde de JBN het artikel: Veertien talentpartners van start in nieuwe landelijke opleidingsstructuur.
“In de landelijke opleidingsstructuur kunnen vanaf augustus 2021 talentvolle judoka’s bij hun club of talentpartner hun opleidingsprogramma volgen waar zij zich voorbereiden op een eventuele doorstroom naar de academie voor het nationaal trainingscentrum (NTC) Papendal.
De talentpartners bieden een bond erkend programma aan waar aandacht is voor alle leerlijnen uit het meerjarenopleidingsplan. Talentvolle judoka’s kunnen hier hun clubprogramma aanvullen. Met behulp van de regiotrainers worden de judoka’s gemonitord in hun ontwikkeling en wordt er gewerkt aan een naadloze doorstroming richting het topsportprogramma op het NTC.
De basis van elke judo carrière begint bij de club. Wanneer een judoka ambitie heeft en uitgroeit tot (potentievolle) wedstrijdjudoka kan deze zijn clubprogramma aanvullen bij een talentpartner.”

De vriendschapsband tussen Shoganai Judo Dronten en Sportcentrum Bijsterbosch in Heerde berust reeds op vele jaren, wat zich op o.a. heeft geuit in het uitwisselen van judoka’s voor teamwedstrijden en de extra training mogelijkheden aldaar. Ook nu komt het samenwerkingsverband tot uitdrukking in het Talentpartners programma. Sportcentrum Bijsterbosch te Heerde is één van de 14 door de JBN aangewezen centra (zie https://www.jbn.nl/talentpartner)

Het doel van deze samenwerking is dat wij onze judoka’s maatwerk kunnen bieden en dan vooral de wedstrijdjudoka’s die nationaal en internationaal de top willen halen. Leeftijd is hierin niet zo belangrijk maar vooral bij de jeugd tot 15 jaar en ouder is het belangrijk om meer competitie op niveau te creëren en judoka’s voor te bereiden op een serieus trainingsprogramma zodat zij zich kunnen meten met de top in hun gewichtsklasse.

Jullie moeten hierbij denken aan specifieke judotrainingen gericht op techniek en competitie maar ook kracht- & conditie training en begeleiding op het gebied van voeding, rust en school. Bij Shoganai Judo Dronten kunnen wij veel van deze zaken realiseren maar samen sta je sterker en kun je ook meer geschikte trainingspartners bij elkaar brengen. Daarbij komt het voordeel dat we samen over meer expertise beschikken en elkaar kunnen helpen met het trainen, begeleiden en coachen van ons judo talent.

Is dit weggelegd voor ieder kind? In principe wel en de belangrijkste factor is hier volgens ons; PLEZIER! Daarom wordt er bij Shoganai lesgegeven volgens het SPEL principe. Hieronder worden de verschillende letters uitgelegd maar eerst komt de P van Plezier aan bod. In onze huidige maatschappij is plezier de belangrijkste factor in het leven en dus ook in sport. Een judoka geniet van het stoeien en het leren van nieuwe technieken waardoor dat stoeien nog mooier en lekkerder gaat. Het is de taak van onze judoleraren om de lessen zo in te richten dat onze judoka’s zich kunnen uiten en hun energie kwijt kunnen waarbij ze weer energie terug krijgen van zichzelf, hun partners of de leraar. Een judo les zit slim in elkaar met doordachte spellen en technieken die op elkaar zijn afgestemd en in de randori volledig worden. De randori is het oefenpartijtje, waarbij de judoka’s het geleerde in praktijk brengen. Hierbij spelen de belangrijke regels van het judo een grote rol in een sociaal systeem waar respect voor elkaar voorop staat.

De S staat voor Safe en dan komen we bij veiligheid zowel fysiek als mentaal. De fysieke veiligheid begint met de dojo waar de matten liggen en het aan leren van de technieken zoals val breken. Daarnaast moet de judoka zich ook veilig voelen en daarvoor zijn de belangrijke regels van afkloppen tot en met het netjes werpen van jouw partner. Daarnaast wordt er gelet op de omgang met elkaar want bij judo is geen plaats voor pesten en wordt RESPECT met grote letters geschreven en uitgedragen.

De E staat voor energie en zoals besproken, een judoka moet zijn energie kwijt maar krijgt daar ook energie voor terug. Dit gevoel geeft ook direct plezier waardoor een judoka na de les vrolijker terugkomt als dat hij/zij ging. Een (jaar)planning met leuke activiteiten en mogelijkheden om de zwarte band te halen of scheidsrechter of judoleraar te worden dragen hier ook aan bij. En ook ouders en andere fans dragen bij in Plezier en Energie door op het juiste moment een compliment te geven of een zetje de goede kant op!

Als laatste de L van Leren, want al die technieken, benamingen en regels proberen we SPELenderwijs aan te leren en dat gaat bij elke judoka anders dus daar houden wij ook rekening mee. Daarom zijn de half jaarlijkse examens ook zo’n mooie meetpunt. De judoka’s doen dan een lesuur lang hun best om al het geleerde te laten zien en verdienen daarmee hun volgende slip of band. Tot en met de bruine band kunnen ze op die manier bij Shoganai halen. En dan zijn ze klaar om binnen een paar jaar de zwarte band te halen in hun district.