Het Bestuur zoekt 2 nieuwe kandidaten

  • 25 juni 2023

Vacature: twee bestuursleden Shoganai

In de laatste bestuursvergadering heeft Marije Wiersma-Visser (moeder van Lars en Bram) te kennen gegeven haar functie als Algemeen bestuurslid binnen het bestuur van Shoganai te willen neerleggen. Een drukke baan noopt haar tot deze beslissing. Marije is sinds februari 2019 actief geweest binnen het bestuur. Via deze weg willen wij haar alvast heel hartelijk dank zeggen voor haar inzet.

Met het nieuwe seizoen (2023-2024) voor ogen is het bestuur dringend op zoek naar twee vrijwilligers (M/V), zodat we met de in statuten vastgestelde oneven aantal bestuursleden zijn. Wij zoeken één Algemeen lid en één die de functie van Secretaris wilt vervullen.

Taken en verantwoordelijkheden zijn:

  • Neemt deel aan de bestuursvergaderingen
  • Verricht werkzaamheden die hij/zij op zich wil nemen namens het bestuur.
  • De Secretaris notuleert en stelt de agenda op voor de bestuursvergaderingen en verstuurt deze naar de overige bestuursleden en beheert de actiepuntenlijst van het bestuur

Het bestuur is betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en vergadert eens per zes weken (of wanneer dit noodzakelijk wordt geacht). Voor tussentijds onderling contact is e-mail verkeer eveneens een belangrijke factor.

Shoganai is sinds zijn bestaan (2007) altijd in beweging geweest en ook voor de komende jaren heeft de club ambities en projecten op het oog. Wil je onderdeel zijn van de ontwikkelingen die Shoganai t.a.v. de judosport wilt realiseren, laat het ons weten, info@shoganai.nl .

Het zou bijzonder fijn zijn als wij vóórdat de zomervakantie begint al kandidaten konden noteren!

Heb je vragen of wil je meer informatie neem contact op met onderstaande bestuursleden:

Stefan Luehof, voorzitter
Lizbeth Steijn-Kramer, secretaris
Henriëtte Heeres-Talman, penningmeester

Het bestuur
Shoganai Judo Dronten