Inschrijfformulier trainingsstage

Trainingsstage (á €5,- p.p.) op 1 juli.

Opgave is pas definitief als het bedrag is bijgeschreven op de rekening van Shoganai (het rekeningnummer NL75 RABO 0106867873).

Uw naam*

Uw e-mail*

Aantal deelnemers*

Naam judovereniging*

Extra informatie