Flevoland Open International Judo Tournament

ZATERDAG 9 JULI 2022 |Dronten

Shoganai Judo Dronten nodigt u van harte uit om deel te nemen aan het 3e Flevoland Open International Judo Tournament te Dronten.

Datum                           Zaterdag 9 juli 2022.
Plaats                              Sporthallen ‘t Dok, Educalaan 3, 8251 GC Dronten.
Deelname                     Voor judoka’s geboren in 1953 tot en met 2016.
Indeling                         Poules naar leeftijd en gewicht, afhankelijk van de inschrijving, uitgaande van JBN                                                     norm.
Wedstrijdduur          -8, -10, -12: 2 minuten | -15, -18, +18: 3 minuten.
Wedstrijdsysteem    Halve competitie (poulesysteem).
Prijzen                          110mm medailles naar eigen ontwerp.
Info                                  8 wedstrijdmatten | maximaal 500 deelnemers.
Entree                             Gratis.
Inschrijfgeld               € 15,00 per deelnemer.
Inschrijven                  Uitsluitend via deze elektronisch inschrijving. De sluiting is 10 juni 2022.
                                            Inschrijfgelden overmaken op IBAN rekeningnummer NL75 RABO 0106 8678 73                                                      BIC code: RABONL2U.
Deelnemerskaarten Deze worden u ca. 2 weken voor het toernooi (per e-mail) toegestuurd en slechts                                                          alleen nadat de gehele betaling is ontvangen.
Danpunten                   Behalen van Dan punten – alleen voor JBN leden – is mogelijk.
Weging                           Een deelnemer mag zich in één weegronde maximaal tweemaal melden. Indien bij                                                    de tweede weging in één weegronde niet aan de opgegeven gewichtsklasse wordt                                                        voldaan, dan is het mogelijk tegen administratiekosten van € 5,00 naar een andere                                                    gewichtsklasse overgeschreven te worden. Het is niet mogelijk om proef te wegen.
Coaches                          Per 5 deelnemers wordt één coach gratis in de zaal toegelaten.
Bokaal                             Aan de best presterende judoschool wordt na afloop van het toernooi de “Club Bokaal”                                              uitgereikt.
Foto / film                      Door opgave gaat de deelnemer akkoord met het gebruik van foto of filmmateriaal                                                    ter promotie van het toernooi.
Corona                           De organisatie houdt rekening met de op dat moment geldende corona regels voor                                                    deelnemers en toeschouwers.
Aansprakelijkheid    Stichting Shoganai Judo Dronten is niet verantwoordelijk voor schade geleden door                                                  ongevallen, diefstal, etc.
Informatie                    www.shoganai.nl | email: info@shoganai.nl contactpersoon: Harry Martens.